1)Ekstravertais – orientēts uz ārējo pasauli, it visu sev apkārt notiekošo, ja kaut kas viņam nav pieņemams, spējīgs mainīt situāciju. Ļoti viegli uzsāk kontaktus, neatkarīgi, vai tie ir privātie, vai darījuma.
Introvertais – rīkojās savu impulsu vadīts, situāciju nemaina, bet tai pielāgojas. Visbiežāk nav iniciators kontaktu veidošanā, viņam tas arī ne visai padodas, ja spiests nepazīstamā situācijā būt iepazīšanās iniciators, tas viņā jau iepriekš rada satraukumu.

2)Loģiskais - orientēts uz objektīvo realitāti, pasaules fiziskie likumi, ražošanas un rūpnieciskie procesi, kopējas lietas labā var izpaust stingrību, ciena profesionalitāti.
Ētiskais - emociju cilvēks, kaut arī no ārienes bieži grūti spriest, ka tas spējīgs izrādīt savas jūtas. Ietekmējas no tā, ko domā apkārtējie, viegli iesaistās emocionālās diskusijās, arī konfliktos, taču pareizi prot izvēlēties psiholoģisko distanci.

3)Sensorais - pasauli uztver konkrēti, dzīvo” šeit un tagad”, ciena komfortu un prot to pats radīt, tiecās pēc praktiskās darbības, uzskata, ka labākais viņa darba atalgojums ir materiālo labumu gūšana.
Intuitīvais - sapņotājs un romantiķis, šodienu uztver kopumā, bet ne sīkās detaļās, eksperimentētājs un arī ideju ģenerētājs, kaut arī reizēm nerealizējamu. Mēdz būt izklaidīgs, jo bieži neprognozējamas iespējas jau uzskata, ka ir jau satvēris.

4)Racionālie - uzskata par nepieciešamu jau agrāk izplānot savu darbību, apgrūtinoši izjūt strauju pārslēgšanos no vienas darbības uz otru, cenšas nesadalīties no viena darba uz otru, cenšas iesākto darbu pabeigt līdz galam.
Irracionālie - kuri mīl situācijas strauju maiņu un jaunu informāciju tie spējīgi tvert plūsmā, viegli spējīgi pārslēgties no viena darba uz otru, tik pat viegli spējīgi veikt vai virzīt vairākus darbus vienlaicīgi, mēdz būt, ka atrodot kaut kādu jaunu objektu, var pamest iepriekšējo darbu nepabeigtu.