Socionikas pamatlicēji uzskata, ka cilvēka informācijas apmaiņa ar apkārtējo vidi notiek pateicoties četriem informācijas apmaiņas kanāliem, jeb funkcijām: sensorā , intuitīvā , ētiskā un loģiskā . Šīs funkcijas saīsinātā- socionikas izpratnē tiek apzīmētas ar simboliem.
Ikvienam cilvēkam piemīt visām šim funkcijām raksturīgās īpašības, taču viena no viņām noteikti ir dominējošā. Attiecībā no viņu izvietojuma sakaru kanālos atpazīst attiecīgo cilvēku, kuru pieskaita kādam atbilstošam rakstura tipam. Lai pārliecinātos par atbilstību tam, rūpīgi jālasa aprakstītais raksturojums.
Kas tie par sakaru kanāliem? Jungs pamatoja tēzi, ka cilvēka psihe sastāv no struktūras un ka tajā funkcionē četri sakaru kanāli Junga modelis jeb modelis J.

1. kanāls - dominējošais kanāls, caur kuru cilvēks definē:
a) savu vietu apkārtējā pasaulē,
b) savus dzīves mērķus.
Šī kanāla darbības spēks ir tik liels, ka cilvēks:
1) Spēj ienest jaunas pārmaiņas un korekcijas sabiedrības priekšstatos;
2) Spēj apmierināt sabiedrības prasības;
3) Uzņemas vislielāko atbildību par konkrētās darbības programmas izpildījumu - nerimsies, kamēr nesasniegs maksimumu.

2. kanāls - radošais kanāls Tas:
1) Apmierina paša un sabiedrības vajadzības;
2) Nodarbojas ar sabiedrības uzskatu maiņu, bet citu ietekmēšanas ziņā ir saudzīgāks par pirmo kanālu;
3) Prasa uzslavu vai atzinību par saviem sasniegumiem, pretējā gadījumā var parādīt vienaldzīgu attieksmi. Tas izskaidrojams ar to, ka ekstravertajiem tipiem radošais kanāls ir intraverts, bet intravertajiem tipiem - ekstraverts.

3. kanāls - mobilais un ievainojamais kanāls, Cilvēks, ja vien nav saņēmis pienācīgu atbalstu no kāda cita sabiedrības locekļa, pastāvīgi izjūt spriedzi, saņemot ziņu, ka pašam būs jāveic darbība šajā kanālā. No vienas puses cilvēks cenšas saņemt maksimālu informāciju par attiecīgo nozari, kur šis kanāls jāizmanto, no otras puses - nav spējīgs viņu pienācīgi apstrādāt. Šī iemesla dēļ sāpīgi uztver un pārdzīvo katru kritiku.

4. kanāls - slimīgais, Tajā mēs darbojamies ar aizsietām acīm, it kā spēlējot aklās vistiņas.
Ceturtais kanāls prasa daudz, bet pretī dod maz. Šādā ziņā tas ir vēl vājāks par trešo kanālu.
Cilvēkam darbības ceturtajā kanālā šķiet ļoti aizraujošas un izraisa dzīvu un bērnišķu interesi. Taču viņš var būt tikai pasīvs dalībnieks vai vērotājs, jo savu viedokli par ceturtā kanāla norisēm viņš formulē visā savas dzīves garumā. Cilvēks maz domā, pirms uzņem kādu informāciju par savu ceturto kanālu, tāpēc kļūdās ārkārtīgi bieži un var izdarīt nepareizu lēmumu. No otras puses, tā kā cilvēkam ir tendence ātri aizmirst visu informāciju, kas pakļauta ceturtajam kanālam, viņš nebaidās kļūdīties un atzīt savas kļūdas. Taču tikpat labi visas ceturtā kanāla bagātības šim cilvēkam var palikt neatklātas visu mūžu, kas draud ar iekšēju diskomfortu un depresiju, jo ilgas pēc piepildījuma, ko var dot ceturtā kanāla informācija, ir visspēcīgākās.
Jāpiebilst, ka ceturtais kanāls bieži uzpeld mūsu sapņos un caur viņu mēs neapzināti definējam savus ideālus. Tāpēc ir iespējams gūt atbildi par to, kas atrodas mūsu ceturtajā kanālā, uzdodot sev vienkāršu jautājumu - Kādas īpašības un spējas tu vislabprātāk redzētu savā bērnā?
Atbilde uz šo jautājumu ir tava duāla apraksts idealizētā formā.

Ikviena funkcija piemīt visiem cilvēkiem, bet kāda no viņām ir visspēcīgākā un kāda visvājākā, atkarīgs no tā kurā kanālā tā atrodās.

Laikā Radošie

- ekstravertā iespēju intuīcija. Pateicoties šai funkcijai, cilvēks spēj otrā saskatīt viņa apslēptās spējas, talantus, izprast un ieraudzīt lietu un parādību apslēpto būtību, procesu attīstības perspektīvas, jaunas iespējams, nestandarta risinājumus. Šo funkciju nevajag sajaut ar gaišredzību, jo pats cilvēks nemaz nav spējīgs izskaidrot, kāpēc viņš redz, jūt tā un ne citādi, jo tā bāzējas uz informācijas „apstrādi” zemapziņā. Katrā ziņā intuīcija piemīt visiem cilvēkiem, taču ne jau visiem tā ir vienādi spēcīga.
Moto - „Man ir atkal jauna ideja!”.

- intravertā laika intuīcija. Cilvēks, kuram 1. kanālā ir šī funkcija, spējīgs izdarīt precīzas nākotnes prognozes ( un atkal jāpiemetina, ka tikai ne mistiskās prognozes un atklāsmes). Šie cilvēki arī sevi labi izjūt laika tecējumā, prot domās viegli pārcelt procesus no pagātnes uz nākotni, jeb pat it kā apstādināt skaistu mirkli, lai to vairāk izbaudītu. Viņi grūtāk bauda dzīvi šobrīd, bet kavējas dažādās atmiņās, „klīst pagātnē”. Labi sajūt mirkļa nozīmīgumu, nojauš tuvojošās briesmas, prot neuzkrītoši mierināt no tām citus, paši mācās no agrāk pieļautām kļūdām, spējīgi izprast rīcības sekas, spējīgi riskēt.
Ja ekstravertā intuīcija spējīga radīt jaunus realitātes, tad intravertā – pielāgoties jau esošai situācijai. Tas ekstravertiem liek būt kustīgākiem atrodoties vienmēr jauna meklējumos, bet intravertiem mierīgākiem, samierināties ar esošo.
Un atkal piemetināsim, ka visiem cilvēkiem piemīt tieksme sapņot, veikt „ekskursijas” pagātnē, bet tie, kuriem šī intuīcijas zīme atrodas 1. kanālā, to dara bieži un pat nepārtraukti.
Moto - „Tas, kurš prot gaidīt, ar laiku arī visu sagaida”.

Telpā Dominējošie

ekatravertā gribas arī varas sensoriska. Šī funkcija pauž visu to, par ko stāsta cilvēka sajūtas, viņa priekšstatu par materiālo pasauli, par taustāmo priekšmetu, par priekšmeta īpašībām, objekta krāsu, garšu. Cilvēks, kuram tā ir spēcīga, spējīgs iekarot telpu, pasauli sev apkārt, kontrolēt situāciju, mērķtiecīgi virzīties uz iecerēto - līdz uzvarai, prot organizēt un mobilizēties pats un mobilizēt citus sev apkārt, vadīt un ietekmēt viņus, pakļaujot savai gribai. Tāpat spējīgs aizstāvēt savas intereses, dot prettriecienu, ja kāds tās apdraud, spējīgs novērtēt arī pretinieka spēkus, talantus. Tieksme būt līderim, kļūt par autoritāti. Šie cilvēki pasauli dala „manējā” un „svešā”, pie kam „manējo” stingri aizstāvot, bet svešo tiecoties „iekarot”. Prot ar savām rokām „neizskatīgo” padarīt par skaistu. Viņi atrodas nepārtrauktā darbībā, nespēj atteikties no iecerētā mērķa, tos, kuri traucē iecerētā sasniegšanu, var piespiest rēķināties ar viņa iegribām. Brīnišķīgi redz pretinieka spēkus, jo tai piemīt vara un spēks. Paši ir par sevi pārliecināti, uzstājīgi, neatlaidīgi un pat var būt agresīvi. Dzīvo un bauda šodienu.
Katram cilvēkam piemīt zināms spēks, mērķtiecība un vēlmes, taču tie cilvēki, kuriem šī funkcija melnā krāsā atšķirīgi ar īpaši spēcīgu enerģiju, gribasspēku un ietekmi uz pārējiem.
Moto - „Ja neproti- iemācīsim, ja negribi- piespiedīsim”.

intravertā sajūtu sensoriska. Tas domāts par visām sajūtām, kuras cilvēks sajūt šobrīd sev apkārt - objektu izvietojumu, spēju radīt mājīgumu un komfortu, absolūti visu plašo apkārtējās vides plašo gammu, ko vien tā var sniegt Visu momentā novērtē, cik ērti, cik tīri, cik skaisti, cik garšīgi. Arī sava ķermeņa sajūtas tam nav svešas un viegli sajūt, ko prasa tas, ātri jūt, ja sākušās veselības problēmas, prot arī pats sevi ārstēt. Mīlot skaistu apkārtējo vidi, cenšas tādus pašus apstākļus radīt arī savam tuvam cilvēkam. Viņu dzīvi spēj izpušķot katrs mazs, patīkams sīkumiņš. Mīl tuvu cilvēku apdāvināt.
Ja ekstravertie sensoriskie maina priekšmeta formu (pārtaisa, pārbūve), tad intravertie pielāgojas viņām, ja ekstravertie sensoriskie iekaro arvien jaunas teritorijas, tad intravertie rada mājību jau esošajās, pilnībā to piepildot.
Moto - „Pasauli nav ko pārveidot, jo katrs šķidrums ieņem tā priekšmeta formu, kurā tas ieliets”.

Matērijā Normējošie

ekstravertā darbības loģika. Cilvēki, kuriem spēcīga šī funkcija spējīgi prasmīgi darboties biznesā, prot atrast efektīvas darbošanās metodes, lai tās nestu peļņu, tie labi izprot finansiālos jautājumus, piemīt darbošanās talants, labs profesionālisms, labi izprot mehānismus. Ar lielu atbildības sajūti pilda pienākumus. Labi izprot un novērtē katra priekšlikuma izdevīgumu, prot novērtēt arī darbinieka kvalifikāciju. Ļoti iespējams, ka šis vīrietis naglu sienā nepratīs iedzīt, toties brīnišķīgi spēs izvērtēt faktu un notikumu norisi, iemeslus, kas izraisījis nelabvēlīgas darbības, novērst tās. Izstrādās perspektīvus biznesa plānus, brīvi rīkosies telpā un ar objektiem.
Viņi ir tie, kuri izstrādās jaunās tehnoloģijas, lai varētu –piespiest podziņai un iegūt rezultātu.
Moto - Izgudrojumi, racionalizācija, tehnoloģijas, veselais saprāts, mērķtiecība.

introvertā attiecību un objektu loģika. Ja ekstravertie loģiskie rakstura tipi rīkojas loģiski, tad intravertie domā loģiski. Domāt loģiski un rīkoties loģiski socionikas terminoloģijā nav viens un tas pats. Jo domāšana ietilpst intravertās loģikas pārziņā, bet darbošanās -ekstravertās loģikas pārziņā.
Šie cilvēki no milzīgas faktu virknes spējīgi atmest lieko, neefektīvo, sistematizēt informāciju, paņemot pielietošanai tikai efektīvāko. Tas īpaši nepieciešams zinātnē. Tas ir arī intelekts, un sistematizēta domāšana, tā ir kārtība visumā, likumu ievērošana. Tā arī hierarhijas ievērošana sabiedrībā. Priekšmetu pasaulē tā ievieš strukturālu kārtību. Izstrādā likumus sabiedrībai, radot arī jaunus, meklē pasaulīgās patiesības un vēlās, lai pasaulē valdītu ideāla kārtība. Šie cilvēki ir samēra kritiski noskaņoti, jo nepārtraukti tiecās savu pārliecību pierādīt, bet svešo pārbaudīt. Šie cilvēki izgudroja matemātiku, lai pasaulē visu varētu skaitīt, uzskaitīt, pārbaudīt, novietot savās, piemērotās vietās. Viņi nemanipulē ar materializētās pasaules priekšmetiem, bet meklē sakarības starp viņiem. Ar šī intravertās loģikas palīdzību tik izvērtēta objektu hierarhija, paralēlais pakārtojums hierarhijas kāpnēs un viņi to cenšas respektēt un stingri ievērot.
Ja ekstravertā loģika zina, kas un kā jādara, tad introvertā kāpēc viss darbojas tieši tā un ne citādi. Paši intrevertās loģikas, jeb zinātniskā tipa cilvēku bieži nav savu izgudrojumu praktiķi, jeb pielietotāji.
Moto - „Katram pienākas savs, katram pēc nopelniem, arī sods, jo to kāds ir pelnījis”

Enerģija Harmonizējošie

- Ekstravertā emociju ētika. Cilvēka iekšējā enerģija, spēja izjust otra cilvēka noskaņojumu, to piesātinājumu un kvalitāti, orientēties viņā, spēja ietekmēt otru, pārvaldīt emocijas, kontrolēt, spēja sasmīdināt, izklaidēt, iepriecināt, iedvesmot otru, kā arī panākt gluži pretēju efektu- iedvest bailes, radīt satraukumu, nemieru, paniku. Šiem cilvēkiem piemīt spēja informāciju pārraidīt arī bez vārdiem- ar žestiem, sejas mīmiku, darbībām, bagātīgs jūtu izpausmes stils, bagātīgi pārdzīvojumi un viņi tās labprātīgi pauž. Tik pat ātri un talantīgi viņi ievēro arī otra cilvēka noskaņojumu, pat tikai uzmetot tam skatu. Šie cilvēki nemīl klusumu, monotonu dzīves veidu, tāda viņus skumdina, viņi to noteikti iekrāso, priecājoties, tiem nepieciešami dažādi spilgti pārdzīvojumi. Mīl kaislīgi, tik pat kaislīgi arī spējīgi nīst. Spējīgi citus iedvesmot gan priecāties un gavilēt, gūt uzvaras, gan uz naidu un ķildošanos, pat karu (Hitlers).Tie jūt arī tautas pulsu, ne tikai kādus atsevišķus indivīdus.
Moto - „Ja mīlēt, tad karalieni, ja zaudēt, tad miljonu!"

- Intravertā attiecību ētika. Šie labi izjūt attiecības starp citiem cilvēkiem. Saprot viņu vēlmes, intereses, māk veidot draudzīgas attiecības, zina kas darāms, lai tās saglabātu. Māk veidot arī labus darījuma kontaktus, talants diplomātijā, pieredzes pārmantošanā, nodošanā nākamajām paaudzēm. Uzņemas atbildību par savām darbībām, ir samērā pacietīgi, mīlīgi, iecietīgi, spējīgi kaislīgi mīlēt. Labestīgi. Līdzjūtīgi. Labi nojauš, kas cilvēkam ir nepieciešams, uz ko tas tiecās. Tik pat labi izjūt nepatiku par sev nepieņemamo, antipātijas, no tādām situācijām cenšas izvairīties. Taču ne katrreiz izprot to, kā citi attiecas tieši pret viņu pašu, vai apvainojas uz viņu, jeb ne. Dažkārt šiem cilvēkiem pietrūkst takta. Prasmīgi klasificē kas ir labs un kas slikts, spēj raksturot visu, kas notiek attiecību plāksnē pasaulē. Ir vēlme, lai visi dzīvotu saticīgi un tādēļ vēlās apgūt zinības, kuras palīdz izprast kā uzlabot attiecības starp cilvēkiem. Šiem cilvēkiem svarīga morāle, žēlsirdība, mīlestība, takts, pienākuma apziņa.
Tās pat nerakstītās uzvedības normas, kuras būtu jāievēro sabiedrībā, palīdz uzturēt tieši introvertā jeb attiecību ētika.
Ja ekstravertā ētika spēj saskatīt un priecāties kā cilvēki uzlādējas enerģētiski, tad introvertā- kās šīs uzņemtās enerģijas ietekmē mainās cilvēku attiecības, kā tās viņus ietekmē pašus, kā mainās viņu labsajūta.
Moto - „Gribējām labāk, bet sanāca kā vienmēr”.


T.Jakubovska „Соционика, как рaзобраться в себе и в других”