Socionika ir zinātne, kas pēta personības tipus un to savstarpējo mijiedarbību.
Psiholoģijā un socioloģijā, socionika ir informācijas apstrādes un personības tipu teorija.
Socionika sastāv no psihes uzbūves (ko sauc par "A modeli") un starppersonu attiecību modeļiem. Tā balsīta uz Junga tipoloģijas un informātiskā metabolisma teorijām. Modificējot un attīstot Junga tipoloģiju ar socionikas palīdzību varam prognozēt informācijas apmaiņas scenārijus starp objektiem, atkarībā no sociotipa. No Junga tipoloģijas, socionikā ir 16 tādi tipi, kuri ir sadalīti 4 kvadrās.
Socioniku plaši pielieto cilvēku personības attīstībā, personāla atlasē, profesijas izvēlē, attiecību prognozēšanā.

Par socionikas pamatlicēju tiek uzskatīta Aušra Augustinavičūte. Neatkarīgi no Aušras M. Briggs ASV ir radījis identisku tipoloģiju ar 16 tipiem.Socionika ir jauna praktiskās psiholoģijas nozare.
Kā atsevišķa zinātnes nozare tā ir radusies samērā nesen.
Tās pamatus licis K.G.Jungs, atklājot, ka dažādi cilvēku psiholoģiskie tipi dažādi uztver pasauli.

Balstoties uz šo faktu, izveidojās (tipoloģija) socionika, kas pēta informācijas apmaiņu cilvēka psihē, mijiedarbību ar apkārtējo pasauli un citiem psiholoģiskajiem tipiem. 60 gadu beigās lietuviešu pētniece A.Augustinovičūte pilnveidoja šo modeli, pateicoties viņai dzima socionika.
Socionika izdala 16 psiholoģiskos jeb socioniskos tipus, sniedz par tiem raksturojumus. Tik pat precīzus raksturojumus sniedz par attiecībām starp cilvēkiem (sociotipiem).

Socionika ir zinātne, kas pēta personības tipus un to savstarpējo mijiedarbību. Psiholoģijā un socioloģijā, socionika ir informācijas apstrādes un personības tipu teorija. Socionika sastāv no psihes uzbūves (ko sauc par "A modeli") un starppersonu attiecību modeļiem. Tā balsīta uz Junga tipoloģijas un informātiskā metabolisma teorijām. Modificējot un attīstot Junga tipoloģiju ar socionikas palīdzību varam prognozēt informācijas apmaiņas scenārijus starp objektiem, atkarībā no sociotipa. No Junga tipoloģijas, socionikā ir 16 tādi tipi, kuri ir sadalīti 4 kvadrās. Socioniku plaši pielieto cilvēku personības attīstībā, personāla atlasē, profesijas izvēlē, attiecību prognozēšanā. Par socionikas pamatlicēju tiek uzskatīta Aušra Augustinavičūte. Neatkarīgi no Aušras M. Briggs ASV ir radījis identisku tipoloģiju ar 16 tipiem.