Ja vēlies: iepazīt sevi, uzzināt attiecību noslēpumus, nesaskaņu cēloņus, atrast dzīves draugu, ar kuru nebūtu jāšķiras, saprast, kur labāk mācīties, lai būtu veiksmīgs profesijā, veidot komfortablas, produktīvas darba grupas,  apmeklē biedrībā SOCIONIKA

5 dienu kursus (35 ak/st.- 120 Ls), kursus beidzot tiek izsniegta socionikas konsultanta apliecība.

1 dienas semināru (3 st. – 20 Ls); (5 st.– 30 Ls).

 

Socionikas pamatkurss 35 akadēmiskās stundas

Lekciju sākums plkst. 10- 17 Sestdienās, svētdienās - Biķernieku 10- 1.

 

1.  lekcija:

1 Kas ir socionika? Ko viņa dod un kur viņu pielieto?

2 Socionikas un psiholoģijas atšķirības.

3 Priekšmets- sociotipa noteikšana. Lai to izdarītu jāapskata -raksturu   veidojošās iezīmju komponenti:

 

I Četras dihatomas (funkciju pāri).

Dihatoma :viena veseluma sadalīšana divās savstarpēji pretstatītās daļās- klasēs, kur vienā klasē ir elementi ar noteiktu pazīmi, bet otrā šīs pazīmes nav (jeb tās ir pretējās):

a) kur un no kā mēs gūstam enerģiju:

introverts I                    ekstraverts E;

b) kādā veidā ievērojam, uztveram un atceramies pasaules informāciju:

sensors S                                 intuitīvs N;

c) kādā veidā mēs pieņemam lēmumus:

ētisks F                                   loģisks T;

d) kā mēs organizējam apkārtējo vidi un kādu dzīves veidu izvēlamies:

racionāls P                    iracionāls J.

 Praktisks treniņš sociotipa noteikšana pāros.

4 Socionikas ĀBECE- simbolu skaidrojums .

5. Psihes kanāli un to nozīme .

6 Funkciju savienošana (kā zilbju savienošana). Sociotipa nolasīšana zinātniskā valodā.

 

2. lekcija

1. Ābeces atkārtojums.

2. Psihes modelis A- modeļa veidošanās.

3. Informācijas plūsma A modelī.

4. II iezīme- Feminīnās – sievišķās, maskulīnās vīrišķās iezīmes.

5. Kādas pārmaiņas deva pārbūve ?

6. III iezīme - Cilvēka temperaments, kā rakstura sastāvdaļa.

7. IV iezīme –Arhetipi un to sociālā loma sabiedrībā .

8. V iezīme –  Cilvēku atšķirīgā filozofija materiālisti- ideālisti .

9. VI iezīme – Sociotipu iedalījums kvadrās un to atšķirības .

10. Kvadras definīciju.

 

3. lekcija

 1. Kvadru sociāli psiholoģiskās īpatnības un pamatvērtības

2. VII iezīmē sociotipu ārējās pazīmes un atšķirīgās izpausmes.

3. Sociotipu acu skata īpatnības, bārda.

4. VIII iezīme Krāsu uztvere un pieņemšana- krāsas  nozīme bērniem.

5. IX iezīme Empātija sociotipiem - lomas sadalījums kvadrās pēc empātijas līmeņa.

6.Temperamenta izpausmes bērnos.

7. Hierarhija socionikā (mans skatījums pēc funkcijām).

8. Pasaule joko.

9. Sociotipu īsi dzīves vadmotīvi.

10. Kas katram no 16 raksturīgs.

11. Sociotipu vadmotīvi.

 

 4. lekcija

 1. Rakstura veidošanās bērniem, psihes kanālu pildīšanās dažādos vecumos.

2. Kā veidojas bērna raksturs mātes klēpī?

3. Saskarsmes attālums.

4. Starptipu attiecības.

5. G. Reiņina kubs.

6. Stresa ietekme uz sociotipa raksturu.

7. Funkciju ietekme uz cilvēka rīcību stresā.

8. Enerģijas nepietiekamība- vampīrisms.

9. Mazās grupas socionikā.

10. Kvadru maiņa kultūrā-četru ciparu noslēpums.

11. Astoņi duālie pāri un viņu loma sabiedrībā.

12. Par sociotipa noteikšanu arī nedzīviem objektiem.

 

5. lekcija

 1. Iemesli, kāpēc nepieciešama socionika jeb pārmaiņas sabiedrībā.

2. Socionikas attīstība un izplatība pasaulē.

3. Sabiedrības uzskats par partneri.

4 Kvadra labākā no mazām grupām un nozīme sabiedrībā.

5. Kas notiek ģimeņu attiecībās šobrīd?

6. Sekss un intīmas dabas jautājumi.

7. Visšausmīgākie raksturojumi par katru

8. Ko nozīmē būt par socioniķi?

9. Socionikas konsultanta profesionālo pakāpju maiņa.

10. Trīs mīti 50 gados

 

Gala eksāmens: Pāros noteikt sociotipu dzīvam modelim.

  • Lekcijas lasa eksperte konsultante socionikā, kura sertificējusies Kijevā, arī grāmatas : „Nepārveido sevi, tikai uzzini, kas esi” autore.
  •  Lekciju norise Rīgā, Biķernieku ielā Nr.10-1 Kopējais noklausīto lekciju cikls 35 akadēmiskās stundas-7st dienā, kas atbilst socionikas teorijas pamatu apgūšanai.
  • Kursus beidzot tiek izsniegta biedrības kvalifikācijas apliecība- konsultants socionikā
  • Pirmajā dienā uz rokas saņemsiet Socionikas lekciju satura grāmatiņu, kā arī piezīmju grāmatiņu.
  • Lekciju laikā divas mazākas pauzes un viena garāka- pusdienu pauze. Tēja, kafija uz vietas. Pusdienām vēlams paņemt kaut ko līdz.

Biedrības SOCIONIKA administrācija

 

Pieteikuma anketa